Skärgårdsinstallationer logo
Start > VATTEN > BRUNNEN

Brunnen

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det borde därför vara självklart att vår vattenkälla, oftast en brunn, sköts & underhålls med stor omsorg. Inte skulle vi låta möss & andra djur att härja i mjölken?

Vattenprov!

Ekologiskt producerade råvaror & livsmedel fyller alltmer våra kylskåp & tar plats på våra tallrikar. Och marknaden för flaskvatten har exploderat. Ägna samma omsorg om din brunn som du ägnar åt din mat. Kontrollera därför regelbundet att vattnet i brunnen uppfyller grundläggande kvalitetskrav. Det bör du göra vart annat eller vart tredje år.

Har du bestämt dig för att se över ditt dricksvattensystem ska du analysera ditt vatten innan du gör någonting. Börja därför med att beställa ett vattenprov & en vattenanalys! En sådan analys ger ett mycket bra underlag för att bedöma vad som bör göras för att säkerställa vattenkvaliteten.

Vi tar de vattenprover som behövs för att kunna göra både en kemisk & en mikrobiologisk analys. Vi samarbetar med EUROFINS som gör för analyserna. Om vi tar vattenproverna hos dig & låter analysera dem kostar det 3.500 SEK med moms.

Skit

mus.jpgVi har sett det mesta. Brunnar som står helt öppna för markvatten, avloppsvatten,
möss & växter. Ledningar & tryckkärl tillverkade av giftiga material. Otroligt!
Vem vill dricka vatten från en sådan anläggning? Och hur påverkas barnen?

brunn.jpg

Brunn fylld med mängder av växtrötter

brunn2.jpg

Upprostad pump & otätt foderrör

borrhal.jpg

Öppet borrhål, gamla gummislangar, rör av alla möjliga material, skitigt…

En brunn levererar inte bättre vatten än den får förutsättningar att göra. Om det saknas ett tätt borrhålslock kan mycket hända. Djur & växter får då fritt tillträde till brunnen. Dessutom kan markvatten rinna ner i brunnen. Om också tätningen mellan foderröret & berget är dålig kan problem med markvatten bli ännu värre. Vattnet kan då bli brunt av humus & kontaminerat med colibakterier & annat som lakats ut ur marken.

Tvätta

Över tid ökar mängden material som successivt rinner med vattnet ut från berget & ned i brunnen. Efter en tid kan sådant material nå upp till pumpen eller ejektorn & orsaka haveri eller stopp i vattenuppfordringen. Därför ska alla brunnar tvättas minst vart tredje år.

Dåligt flöde? Det kan bero på att de vattenförande sprickorna i berget har blivit igensatta. Dålig lukt, missfärgning & dålig smak? En rejäl tvätt kan vara den enkla lösningen på sådana problem.

feather.jpg

brunnstvatt.jpg

Lera, borrkax & annan skit väller ut under 120 bars tryck. Vattnet i brunnen har använts i hushållet! Undrar hur det smakade?

 

Lukt

Dålig lukt & även dålig smak, beror oftast på att gaser & andra ämnen i vattnet inte luftas bort (oxideras). Ett tryckkärl bevarar vattnets dåliga egenskaper eftersom vatten & luft är separerade av en gummiblåsa. Det är definitivt inte bra.

För det första kan blåsan vara tillverkad av ett gummi som innehåller giftiga ämnen som kan lösas ut i vattnet. För det andra ska ett brunnsvatten luftas för att få bra egenskaper & smak. Vi använder därför alltid hydroforer när vi bygger våra distributions­system. Dessutom monterar vi alltid en luftinjektor på den inkommande ledningen till hydroforen. Så här ska det se ut!t!

hydrofor.jpg

Filter

Inte sällan finns det borrkax & partiklar av annat ursprung i brunnen. Sådant material sugs in i pumpen & förstör den. Upprepad tvätt av brunnen kan lösa det problemet.

Men det är inte bara pumpen som skadas, även blandare, maskiner & annan utrustning kan förstöras. Dubbla 20” filter kan lösa det problemet. Vi monterar ofta ett filterhus med två filterpatroner av engångstyp som bägge fångar alla partiklar som är >1 µm (mikrometer; 0,000001 meter). Det brukar hjälpa.

twinfilter.jpg

Behandla

Finns det risk att mark- eller avloppsvatten kan rinna ner i brunnen eller att djur & växter kontaminerar brunnsvattnet, ska man räkna med att det finns organiska ämnen i vattnet, exempelvis colibakterier & parasiter. Det är inte särskilt hälsosamt, särskilt inte för barn & gamla.

Behandlas vattnet med ultraviolett ljus (UV) dödas alla organismer i vattnet. Behandlingen bör självklart ske så nära tappstället som möjligt eller i vart fall direkt på den utgående ledningen från hydroforen.

Vi installerar uteslutande UV-enheter från WATERPROCESSING, oftast UVMax IHS 12-D4. Vattnet passerar först ett filter som fångar partiklar som är >5 µm & sedan ett filter med aktivt kol som tar bort lukter & dåliga smaker. Därefter behandlas vattnet i en kammare där det bestrålas med ett kraftigt UV-ljus. På det här sättet tas bland annat bakterier, virus och klorresistenta parasiter bort till 99,99%.

viaqua.jpg

Saltvatten?

Har du saltvatten i brunnen? Lugn, det finns hjälp! Om brunnen ger gott om vatten, säg 200 liter per timme, går det utmärkt att använda en avsaltningsmaskin för att producera dricksvatten. vattenvardare_ii.jpg

 

 

 

Till sidans topp

E-post: info@skargardsinstallationer.se
Telefon Sverige: 0707 505250
Telefon International: +46 707 505250

Frankerad Post:
Klefvingevägen 12 B
S-13461 INGARÖ
SWEDEN